• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola Stanów Zjednoczonych w globalnej gospodarce.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie również być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość sporo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie dokumentów, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Zobacz teraz

2. Dowiedz się teraz

3. Znajdź tutaj

4. Kliknij

5. Przejrzyj Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Categories: Biznes

Comments are closed.