• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Leczenie zaburzeń jedzenia u nastolatków

Ażeby zostać lekarzem należy skończyć skomplikowane studia lecznicze, odbyć staż w szpitalu lub przychodni i dopiero wtedy wolno rozpocząć prowadzenie samoistnej praktyki leczniczej. W Polsce tytuł medyka zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale leczniczym dowolnej uczelni lekarskiej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent posiada jednak tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie niejednokrotnie przeprowadza się usg kolana warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Można zrobić więcej niż jedną specjalność, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze fachowcy muszą się bezustannie kształcić, bowiem medycyna to jedna z najszybciej kształtujących się gałęzi wiedzy. Istotne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek leczniczych i udział w konferencjach lub sympozjach leczniczych.

1. Przejrzyj

2. Tutaj

3. Zobacz szczegóły

4. Przeczytaj to

5. Zobacz więcej

Categories: Medycyna

Comments are closed.